NeoEnergy

Numer 1 w Polsce pod względem liczby instalacji (24 lokalizacje) oraz lider rynku w ilości wytwarzanej i magazynowanej energii z gazu wysypiskowego. NeoEnergy buduje i eksploatuje urządzenia kogeneryczne zarówno zarówno na biogazie jak i gazie ziemnym systemowym.działa między innymi w obszarze pozyskiwania i przetwarzania energii z gazu wysypiskowego, zrobów kopalnianych, gazu kopalnianego, gazu ziemnego a także w zakresie realizacji wdrożeń technologii zapewniających dostawę energii z ww źródeł.

WIĘCEJ

www.neoenergy.pl