OEX S.A.

OEX S.A.  to grupa kapitałowa spółek specjalizujących się w nowoczesnych usługach dla biznesu.

OEX S.A. jest notowana od 2005 roku na warszawskiej GPW.

W skład Grupy kapitałowej wchodzi spółka dominująca OEX S.A. oraz spółki zależne.

OEX to grupa kapitałowa specjalizująca się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży i obsługi klienta.

Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży eCommerce, FMCG, telekomunikacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, medycznej i energetycznej. Grupę OEX tworzy 13 spółek, które zatrudniają łącznie ponad 1 800 osób w biurach i centrach operacyjnych zlokalizowanych w największych miastach Polski.

Spółka OEX S.A. od 2005 roku jest notowana na GPW.

Więcej informacji o Grupie OEX: www.oex.pl

WIĘCEJ

Neo Investment SA posiada pośrednio akcje OEX SA, które stanowią łącznie 31,73 % kapitału zakładowego i dają 40,09% w ogólnej liczbie głosów w OEX SA.

www.oex.pl