Neo Investments działa w modelu
funduszu private equity, inwestując w nowe,
rozwijające się obszary polskiej gospodarki.

Spółka jest niezależną firmą prywatną, której właściciele stanowią zespół
Partnerów Zarządzających, prowadzących działalność od 1993 roku.

Neo Investments specjalizuje się w inwestycjach strategicznych, branżowych i oportunistycznych.

Spółki z portfela Neo Investments

Neo Investments prowadzi obecnie działania
w czterech obszarach inwestycyjnych:

DO GÓRY

od 1993 roku

Jesteśmy związani z szeroko pojętymi usługami marketingowymi oraz wdrażaniem procesów biznesowych dla największych międzynarodowych korporacji.

od 2003 roku

Inwestujemy w nieruchomości w zakresie projektów komercyjnych, mieszkaniowych i energii odnawialnej a także usług związanych z finansowaniem, komercjalizacją i zarządzaniem.

od 2005 roku

Prowadzimy działalność w obszarze nieruchomości rolnych. Zarządzamy nieruchomościami rolnymi i produkcją rolną. Specjalizujemy się w produkcji zwierzęcej.

od 2005 roku

Jesteśmy obecni w obszarze energetyki w zakresie energii odnawialnej. Od 2014 roku działamy w sektorze fotowoltaiki oraz w sektorze biogazu wysypiskowego.

 • Jerzy Motz

  Partner zarządzający w Neo Investments odpowiedzialny za rozwój spółek w zakresie projektów deweloperskich   oraz usług dla biznesu

  więcej

  • Ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług dla biznesu,  głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz usług  outsourcingowych, a także na rynku nieruchomości. Od 1993 roku działa aktywnie  jako inwestor w nowych obszarach gospodarki.
  • W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland.
  • W 2001 r. doprowadził do połączenia dwóch lokalnych agencji reklamowych, którymi zarządzał (Marketing House i Dialog) z Euro RSCG.
  • W latach 2004- 2008 Prezes Zarządu Grupy Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw) wiodącej grupy komunikacji marketingowej w Polsce.
  • Od 2002 roku prezes Zarządu spółki developersko inwestycyjnej Real Management sp. z o. o.
  • Od 2016 roku pełni funkcję prezesa Zarządu OEX S.A.
 • Tomasz Słowiński

  Tomasz Słowiński od 2011 roku jest odpowiedzialny w Neo Investments za inwestycje i nowe akwizycje.

  więcej

  • Ponad 20 lat doświadczenia w biznesie, w tym w bankowości inwestycyjnej i finansach oraz na stanowiskach zarządczych i operacyjnych w różnych obszarach biznesowych.
  • Ponad 12 lat doświadczenia jako menadżer i przedsiębiorca w obszarze outsourcingu procesów biznesowych.
  • W latach 1992-2000 pracował w banku inwestycyjnym należącym do czołowej światowej instytucji finansowej, brytyjskiego HSBC, gdzie specjalizował się w transakcjach na rynku kapitałowym w Warszawie i Londynie oraz zajmował się M&A i prywatyzacjami.
  • W latach 2001-2006 współtworzył i zarządzał podmiotami działającymi na rynku outsourcingu procesów biznesowych, pełniąc m.in. funkcje prezesa Zarządu PayrollCenter, czołowej polskiej firmy zajmującej się outsourcingiem płacowo-kadrowym, a także managing director w CVO Group.
  • Od 2006 r.  związany z Funduszem Neo Investments, gdzie jako CFO odpowiada za sprawy finansowe , tworzenie międzynarodowych struktur zarządczych i podatkowych, nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, transakcje kapitałowe oraz nowe inwestycje
 • Piotr Beaupre

  Partner zarządzający w Neo Investments odpowiedzialny za działalność spółek związanych z przemysłem rolniczym (Fundusz Areał S.A.) oraz energetyką.

  więcej

  • W 1989 był współzałożycielem pierwszej polskiej Agencji Reklamowej – „ Galicja” w Krakowie, działającej w obszarach marketingu oraz komunikacji reklamowej. W 2001 AR Galicja połączyła się z Euro RSCG.
  • W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland
  • Od 1999 r. pełni funkcję członka zarządu EBS S.A. którą, powołał wraz ze szwajcarskimi wspólnikami. EBS S.A. zarządza obecnie siecią blisko 200 najnowocześniejszych pralni ekologicznych „5 a SEC„ w wielkich sieciach i centrach handlowych.
  • W 2001 r. uczestniczył w połączeniu dwóch lokalnych agencji reklamowych: Marketing House i Dialog z Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw)
  • W 2002 r wraz z dwoma wspólnikami stworzył spółkę Real Management S.A, która stała się ramieniem deweloperskim w Neo Investments.
  • W 2005 r. założył spółkę EcoWind, która w krótkim czasie stała się największym deweloperem farm wiatrowych (1150 MW), co potwierdziła przeprowadzona w 2011 r. transakcja sprzedaży większościowych udziałów tej spółki do największego w Europie Wschodniej koncernu energetycznego tj. CEZ AS.
  • Od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu Funduszu Areał S.A., który jest jednym z pierwszych polskich podmiotów konsolidujących grunty rolne.
  • W 2012 r. współuczestniczył w założeniu spółki Nanovo Media sp. z o. o., która jest integratorem nowych technologii w offline.
  • W 2014 roku wraz z dwoma wspólnikami powołał spółkę Neo Energy sp. z o. o., która po 2 latach działalności stała się liderem produkcji energetycznej i cieplnej na składowiskach śmieci, operując na 10 takich obiektach w całej Polsce.
  • W 2015 r. powołał pierwszy w Polsce Dom Aukcyjny Samochodów Klasycznych ARDOR, który ma na swoim koncie przeprowadzone z sukcesem aukcje ok. 60 cennych samochodów.
 • Piotr Moderacki

  CFO, odpowiedzialny m.in. za strategię finansową i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, bieżący nadzór nad portfelem inwestycyjnym.

  więcej

  • 17 lat doświadczenia na rynku kapitałowym, finansowym, corporate finance w Polsce
  • Edukacja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Bankowość.
  • Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych szkoleń z dziedziny finansów, fuzji i przejęć, Corporate Finance.
  • W latach 1997–2002 w Arthur Andersen Polska, senior associate w Corporate Finance.
  • W latach 2002-2004 w E.ON Sverige AB – przedstawicielstwo w Polsce, CFO – odpowiedzialny m.in. za inwestycje koncernu w Polsce, nadzór i kontrolę nad portfelem inwestycyjnym.
  • Od 2004 r.  w funduszu Neo Investments, CFO odpowiedzialny m.in. za strategię finansową funduszu i spółek portfelowych, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, bieżący nadzór nad portfelem inwestycyjnym w zakresie sektora  real estate, energetyki odnawialnej oraz inwestycji kapitałowych funduszu.