Neo Bio Energy

Podstawową działalnością Neo Bio Energy jest ochrona środowiska poprzez odgazowanie składowisk odpadów i ograniczanie emisji do atmosfery metanu, mającego ponad 25 większy potencjał cieplarniany niż dwutlenek węgla.

Z pozyskanego ze złoża odpadów biogazu wytwarzamy energię elektryczną. Odpowiadamy za cały „cykl życia” instalacji: począwszy od opracowania planów technicznych i ekonomicznych, poprzez zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i dalszą eksploatację. Wyprodukowana przez nas energia elektryczna zasila krajowe sieci dystrybucyjne, a nasze źródła (dzięki wysokiemu stopniu dyspozycyjności na poziomie 8000 godzin/rok) stabilizują lokalne sieci dystrybucyjne.

MORE

www.neobioenergy.pl

 

Neo Solar Farms

Wytwarzanie energii przyjaznej środowisku:

  • zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery
  • zwiększanie udziału zielonej energii w globalnym miksie energetycznym
  • promowanie odnawialnych źródeł energii
  • tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych, wspierających przekształcanie systemów energetycznych w Polsce i Europie

MORE

Neo Wind Farms

Wytwarzanie energii przyjaznej środowisku:

  • zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery
  • zwiększanie udziału zielonej energii w globalnym miksie energetycznym
  • promowanie odnawialnych źródeł energii
  • tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych, wspierających przekształcanie systemów energetycznych w Polsce i Europie

MORE