Fundusz Areał SA

Fundusz Areał SA to powołany w 2005 roku specjalistyczny podmiot dedykowany działaniom związanym z inwestycjami i zarządzaniem areałami rolnymi oraz gospodarstwami wielkoobszarowymi. Działalnością podstawową jest scalanie areałów przy jednoczesnym zapewnieniu profesjonalnej obsługi wszelkich procesów administracyjnych, formalnych i prawnych oraz finansowania a także zarządzanie produkcją.

Fundusz Areał realizuje strategię, opartą między innymi na podnoszeniu wartości nieruchomości poprzez scalanie gruntów oraz inwestycje długo i krótko terminowe w poprawę jakości i produktywności. Dzięki tym działaniom pozyskuje do swoich gospodarstw profesjonalnych operatorów i specjalistów od zarządzania produkcją.

WIĘCEJ

www.funduszareal.pl