tell

10 lecie Tell SA na GPW

3.11.2015

W październiku 2015 mija dziesięć lat od giełdowego debiutu Tella. Z tej okazji 27 października 2015 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się jubileuszowa uroczystość. Prezes Rafał Stempniewicz przedstawił wyniki spółki i rozwój całej grupy kapitałowej Tell w tym okresie. Podkreślił, że spółka regularnie wypłacała dywidendę, a średnioroczna stopa dywidend i umorzeń w latach 2005-2014 na jedną akcję w porównaniu do ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 7, 68 %. Posiadacz jednej akcji Tella nabywając ją po cenie emisyjnej w ciągu 10 lat otrzymał 7,14 zł. Porównanie wyników spółki w roku 2004, kiedy Tell nie był jeszcze notowany, do wyników ogłoszonych w prognozie na rok 2015 daje znaczący wzrost wszystkich pozycji rachunku wyników, w tym zysk netto wzrasta dziesięciokrotnie. „Takie spółki jak Tell przyczyniają się w wymierny sposób do rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz polskiej gospodarki” – powiedział w swoim wystąpieniu Karol Półtorak, wiceprezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. „Grupa Tell to przykład innowacyjnej działalności, przenoszenia na polski rynek światowych standardów oraz dynamicznego rozwoju” dodał wiceprezes Karol Półtorak Na zakończenie uczestniczy obejrzeli prezentację multimedialną pokazującą obecną działalność Grupy kapitałowej Tell, która realizowana jest w trzech segmentach: Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej, Wsparcia sprzedaży oraz E-biznesu. „Dziesięć lat temu salony sprzedaży operatorów komórkowych stanowiły przykład innowacji i najnowszych trendów, jak standardy sprzedaży czy standardy identyfikacji wizualnej. Dzisiaj obserwujemy takie zjawiska jak migracja handlu do internetu czy omnichannel. Grupa Tell obecnie upatruje możliwości rozwoju w segmencie e-biznes, który będziemy realizować zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Spółka dominująca zmienia nazwę na OEX SA, aby również wizerunek odpowiadał obecnemu kształtowi Grupy” – powiedział na zakończenie Rafał Stempniewicz, prezes Tell SA.
NeoEnergy_logo_kolor_CMYK

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej i Gazowej, Henryk Kmiecik na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 lipca 2015 wymienia Neo Energy jako przykład innowacyjnej firmy.

17 lipca 2015

„Jedną z firm, która buduje i eksploatuje takie instalacje, jest warszawska firma Neo Energy, która zajmuje się nie tylko farmami wiatrowymi, ale także takimi ekologicznymi instalacjami. Na nowoczesnych wysypiskach istnieje bowiem obowiązek instalacji systemów gromadzenia gazów, zbierających i niszczących metan wytwarzany naturalnie na wysypisku. Gaz ten jest spalany w tak zwanych świecach, a powinien być spalany w agregatach prądotwórczych o różnej mocy, dobieranej w zależności od ilości pozyskiwanego gazu.”

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

tell

Tell sfinalizował przejęcie Cursora i Divante

06.03.2015

5 marca 2015 r., realizując postanowienia umowy podpisanej w listopadzie zeszłego roku, Tell przejął 100 % akcji Cursora i 51 % udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł. Akcje tych spółek zostały wniesione aportem przez OEX SA, który w zamian obejmie nową, skierowaną do niego emisję akcji serii C Tell SA, to jest 25,8% akcji i 21,5% głosów w podwyższonym kapitale spółki.

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

neo-logo

Neo Investments SA nabył pośrednio akcje Tell SA

02.03.2015

Neo Investments SA nabył pośrednio akcje Tell SA, które stanowią 4,03% w kapitale zakładowym spółki oraz 3,17 % w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Neo Investments posiada pośrednio akcje stanowiące łącznie 31,79% kapitału zakładowego i dają 43,84 % w ogólnej liczbie głosów Tell SA.

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

cursor

Cursor wyróżniony kolejną Gazelą Biznesu

23.02.2015

Spółka Cursor, oferująca usługi biznesowe z obszaru wsparcia sprzedaży i marketingu, otrzymała tytuł Gazeli Biznesu. To już druga statuetka przyznana firmie w rankingu organizowanym przez Puls Biznesu. Poprzednie wyróżnienie Cursor otrzymał w 2010 roku.